Curriculum Vitae

Bernard Voortman, PhD
Hydroloog

Expertise

Bernard Voortman is expert in onder andere het meten en modelleren van verdamping, het simuleren van onverzadigde zone stroming en het bepalen van de grondwateraanvulling. Door een combinatie te maken tussen veldmetingen, laboratoriumonderzoek en hydrologische modellen onderzoekt hij interacties tussen de atmosfeer, de vegetatie, de bodem en het grondwater. Zijn promotieonderzoek heeft onder andere geleid tot een ingenieus meetsysteem voor het bepalen van de verdamping en nieuwe inzichten in het verdampingsgedrag van natuurlijke vegetaties. Met ervaring binnen Europese projecten en Topconsortia voor Kennis en Innovatie weet hij met veel verschillende stakeholders samen te werken en tot resultaten te komen.

Werkervaring

2018 - heden

Adviseur en Onderzoeker
Moisture Matters

Zelfstandig ondernemer, eigenaar Moisture Matters
Hydrologisch advies
Advies over sensorsystemen
Detachering
Ontwikkeling van nieuwe producten of diensten
Projectmanagement en organisatie

2013 - 2018

Wetenschappelijk Onderzoeker
KWR Watercycle Research Institute

Rollen:
Trekker van de onderzoekslijn Renewable Groundwater Resources.
Projectmanager.
Coördinator veldwerkveiligheid en materiaalbeheer.

Projectenportfolio:
 • H2020 BINGO-project: Bringing Innovation to Ongoing Water Management – A better future under climate change.
 • Blue-green roof system for active cooling, urban biodiversity and lower rainwater runoff.
 • Water and Fire: hydrological forecasts for wildland fire management.
 • A cost-effective system for measuring evapotranspiration.

2010 - 2013

Promotiestudent
KWR Watercycle Research Institute
VU Systems Ecology
WUR Soil Physics

Titel promotieonderzoek: Evaporation from dry dune vegetation

Vaardigheden

Modelleren en programmeren

Python
R Studio
ArcGis/QGIS
PCRaster
SWAP / MetaSWAP
Campbell Scientific Dataloggers
Arduino IDE/C++
MODFLOW
Hydrus 1D/2D/3D

Veldwerk en Monitoring

Ervaring met lysimeters, bodemvochtsensoren, drukhoogte in de onverzadigde zone, meteorologische variabelen, bodemwarmte flux, netto straling, meten van bodemfysische eigenschappen, geleidbaarheid van de ondergrond, thermische remote sensing en pilots met drones.

Publicaties

 • Witte, J.M., Voortman, B., Nijhuis, K., Huijgevoort, M. van, Rijpkema, S., Spek, T., 2019. Met het historische landschap verdween er water van de Veluwe. Stromingen 33, 91–108.
 • Voortman, B.R., Huijgevoort, M.H.J. van, Witte, J.-P.M., 2019. Verdamping van natuurterreinen berekend met AZURE. Parametrisatie van heide op basis van lysimetermetingen en een vergelijking met literatuurcijfers. KWR Watercycle Res. Institute. KWR Rapp. 2019.015, 47.
 • Voortman, B.R., Fujita, Y., Witte, J.P.M., Brouwer, N., van Tilburg, T., Lemaire, T., 2018. Water en Vuur: hydrologische voorspellingen voor de beheersing van natuurbranden. Een vochtmodule voor het simuleren van de droogtegraad van de vegetatie. KWR rapport 2018.120. KWR Watercycle Res. Institute. KWR Rapp. 2018.120, 34.
 • Voortman, Bernard R, Bartholomeus, R.P., Zee, S.E.A.T.M. Van Der, Witte, J.M., 2018. Verdamping van droogteminnende duinvegetatie. Stromingen 32, 7–12.
 • Voortman, B.R., Bartholomeus, R.P., van der Zee, S.E.A.T.M., Witte, J.-P.M., 2018. Aandacht nodig voor effect mossen op grondwaterbalans. Land+Water 12–13.
 • Voortman, B.R., 2018. Evaporation from dry dune vegetation. PhD Thesis. KWR, VU, WUR.
 • Nijhuis, K., Voortman, B.R., Witte, J.P.M., 2018. Effecten van historisch landgebruik. De Wijerd 22–26.
 • Fujita, Y., Voortman, B.R., Witte, J.P.M., 2018. Effects of climate change and nitrogen deposition on groundwater. KWR Watercycle Res. Institute. KWR Rapp. 2018.081.
 • Cirkel, D.G., Voortman, B.R., van Veen, T., Bartholomeus, R.P., 2018. Evaporation from (Blue-)Green Roofs: Assessing the Benefits of a Storage and Capillary Irrigation System Based on Measurements and Modeling. Water. https://doi.org/10.3390/w10091253
 • Alves, E., Becker, R., Beek, T. aus der, Bruggeman, A., Fortunato, A.B., Freire, P., Gragne, A., Huijgevoort, M.H.J. van, Iacovides, A., Iacovides, I., Kristvik, E., Locatelli, L., P.Lorza, Mouskoundis, M., Muthanna, T., Nottebohm, M., Novo, E., Oliveira, M., Rijpkema, S., Rodrigues, M., Rodrigues, M., Russo, B., Scheibel, M., Sunyer, D., Teneketzi, E., Vayanou, P., Viseu, T., Voortman, B.R., Witte, J.P.M., 2018. Bringing INnovation to onGOing water management. Model results for water and land use scenarios completed and analysed.
 • Voortman, B R, Fujita, Y., Bartholomeus, R.P., Aggenbach, C.J.S., Witte, J.P.M., 2017. How the evaporation of dry dune grasslands evolves during the concerted succession of soil and vegetation. Ecohydrology 10. https://doi.org/10.1002/eco.1848
 • Voortman, B.R., Bolt, F., Bosveld, F.C., 2017. Visie op een nationaal netwerk van verdampingsmetingen. KWR Watercycle Res. Institute. KWR Rapp. 2017.089, 34.
 • Voortman, B.R., Bosveld, F.C., Bartholomeus, R.P., Witte, J.P.M., 2016. Spatial extrapolation of lysimeter results using thermal infrared imaging. J. Hydrol. 543, 230–241. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.09.064
 • Voortman, B., 2016. Een kosteneffectief systeem voor het meten van verdamping. KWR Watercycle Res. Institute. KWR Rapp. 2016.068, 41.
 • Alves, E., Beek, T. aus der, Bruggeman, A., Camera, C., Fortunato, A., Freire, P., Grange, A.S., Iacovides, A., Iacovides, I., Kristvik, E., Lorza, P., Montes, J., Mouskoundus, M., Muthanna, T.M., Nottebohm, M., Novo, E., Oliveira, M., Rijpkema, S., Rodrigues, M., Rodrigues, R., Russo, B., Sánchez, P., Scheibel, M., Sunyer, D., Viseu, T., Voortman, B., Witte, F., Zittis, G., 2016. Bringing INnovation to onGOing water management. Calibrated water resources models for past conditions.
 • Voortman, B.R., Bartholomeus, R.P., van der Zee, S.E.A.T.M., Bierkens, M.F.P., Witte, J.P.M., 2015. Quantifying energy and water fluxes in dry dune ecosystems of the Netherlands. Hydrol. Earth Syst. Sci. 19, 3787–3805. https://doi.org/10.5194/hess-19-3787-2015
 • Voortman, B., Bartholomeus, R., Witte, J.P., 2014. Improving the performance of lysimeters with thermal imaging, in: EGU General Assembly 2014. Vienna.
 • Verhagen, F., Spek, T., Witte, F., Voortman, B., Moors, E., Querner, E., 2014. Begrijpen we het watersysteem ? Stromingen 5, 5–20.
 • Kennis voor Klimaat Klimaatadaptatie in Nederland. Rurale gebieden, Klimaat, natuur en landbouw., 2014. 46.
 • Voortman, B.R., Bartholomeus, R.P., van Bodegom, P.M., Gooren, H., van der Zee, S.E.A.T.M., Witte, J.P.M., 2013. Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses: towards implementation of moss covered soils in hydrological models. Hydrol. Process.
 • Bartholomeus, R., Voortman, B., Witte, J., 2013. Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampings- berekening in grondwatermodellen. Stromingen 19, 37–52.
 • Witte, F., Bartholomeus, R., Voortman, B., Hagen, van der, H., Zee, van der, S., 2012. Droge duinvegetatie zeer zuinig met water. Landschap.
 • Voortman, B.R., Bartholomeus, R.P., Witte, J.P.M., 2012. Quantifying soil evaporation and transpiration at the scale of a remote sensing pixel by extrapolating mini-lysimeter results with the aid of remote sensed surface temperatures, in: Abstract H31K-03, Presented at AGU Fall Meeting, 3-7 Dec. San Fransisco, Calif. .
 • Mos is goed voor waterleidingduinen, 2012. NRC Handel. doderdag 27 dec. 2012.
 • De Louw, P.G.B., Eeman, S., Siemon, B., Voortman, B.R., Gunnink, J., Van Baaren, E.S., Oude Essink, G.H.P., 2011. Shallow rainwater lenses in deltaic areas with saline seepage. Hydrol. Earth Syst. Sci. 15, 3659–3678. https://doi.org/10.5194/hess-15-3659-2011
 • Barthomoleus, R., Voortman, B., Witte, F., 2010. De toekomstige grondwateraanvulling. H2O 13.
Sluit Menu