De waterbalans in beeld

Gedetailleerde informatie over de waterbalans. Interacties tussen grondwater, bodemwater, vegetatie en de atmosfeer

Rekenmodellen

Op een punt, perceel of landelijke schaal. Van "near real-time" tot klimaatprojecties.

Sensoren

Advies, assemblage en installatie. We brengen nieuwe meettechnieken in de praktijk.

Open data

We delen onze data via open portalen en gebruiken opensource hardware.

Over ons

Moisture Matters is een hydrologisch adviesbureau en specialist in het monitoren en modelleren van bodemvocht en verdamping. Wij verrichten advies- en onderzoekswerkzaamheden voor terrein- en waterbeheerders. Met behulp van veldwerk, remote sensing en rekenmodellen onderzoeken wij de interacties tussen het grondwater, het bodemwater, de begroeiing en de atmosfeer.

Wij houden ons bijvoorbeeld bezig met de vragen: wordt het in de toekomst droger of natter, hoeveel water gebruiken verschillende begroeiingstypen en welke maatregelen kunnen we nemen om het waterbeheer te optimaliseren ten behoeve van bijvoorbeeld natuur en landbouw. Om dit soort multidisciplinaire vragen te kunnen beantwoorden werken we samen met een breed netwerk van experts.

Diensten

We leveren expertise van kwantitatieve hydrologische processen. In verschillende werkvormen participeren we in projecten. We kunnen een trekkersrol vervullen, specifieke taken uitvoeren of in kwaliteitsborging en projectmanagement voorzien. Geregeld werken we samen met adviesbureaus, kennisinstituten, universiteiten of sensor fabrikanten. We kunnen tevens ingehuurd worden voor de ontwikkeling van diensten of producten. 

Hydrologische berekeningen

Meten is weten, modelleren is begrijpen. We bouwen modellen op verschillende schalen om tot kwantitatieve inzichten te komen. Hiernaast een voorbeeld van stromingsprocessen in een dijk berekend met Hydrus 3D. 

Sensoren

Ons onderzoek en advies is veelal gebaseerd op rekenmodellen die leunen op veldwaarnemingen. Hierdoor hebben we een ruime ervaring met het doen van veldmetingen. We kunnen u adviseren over meetsystemen en helpen bij het opzetten van een monitoringsplan. Tevens kunnen we helpen bij het technisch uitvoeren van veldmetingen. We combineren producten van verschillende leveranciers en zijn niet gebonden aan een bepaalde productensamenstelling. We schuwen dan ook niet het gebruik van open source hardware om kosteneffectief metingen uit te voeren.

FLUXPARK

Hydrologische berekeningen voor Nederland. Een model dat speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse situatie. Het model levert gegevens van verdamping, grondwateraanvulling, de vullingsgraad van de bodem en droogtestres. Hiernaast een FluxPark berekening voor het jaar 2018. In de gekleurde gebieden is onvoldoende water beschikbaar in de wortelzone van gewassen. Deze gebieden zijn aangewezen op capillaire nalevering uit grondwater of irrigatie. Het model wordt gebruikt voor onderzoek en als dataproduct in beslissingsondersteunende systemen.

Contact

Adres

Von Weberstraat 6
3533ED Utrecht

telefoon

+31 (0)6 28244782

info@moisture-matters.nl

Sluit Menu